Svart arbeid er moralsk - skatt er tyveriWebmaster: Bent Mosfjell
Svart arbeid er moralsk fordi skatt er tyveri
La oss illustrere vår motstand mot skatt og tilhørende forsvar for svart arbeid med et eksempel:
Per og Pål treffes. Per er murer. Pål er snekker. Per trenger å få utført snekkerarbeid som han vil bruke 20 timer på. Pål kan imidlertid utføre på jobben på 10 timer, til 300 kr timen. Pål trenger å få utført murerarbeid som han vil bruke 20 timer på. Per kan imidlertid utføre jobben på 10 timer, til 300 kr timen. De utfører et arbeid for hverandre. Resultatet er at begge tjener 10 timer som de kan bruke enten på å tjene 3000 kr til eller f.eks. på familie eller fritid. Det er snakk om en frivillig, samfunnsnyttig avtale til fordel for alle deltakende parter.

Historien slutter imidlertid ikke her. Inn kommer Jens fra sidelinjen. Han gir klar beskjed til Per og Pål om at han skal han 1/3 av det som de betaler hverandre. 1000 kr fra hver av dem. Hvis de ikke betaler dette, vil han rive byggverkene, beslaglegge pengene med makt og/eller sperre dem inne i et spesialhus som han har bygd for å straffe dem som ikke gjør som han vil. Siden Jens har med seg Kristin, Aslaug, Dagfinn, Erna og Carl som alle bærer noen skikkelige balltrær, velger Per og Pål å gi fra seg pengene.

Jens og hans kumpaner er parasittiske kriminelle som stjeler produktet av andre menneskers arbeid. De har ikke gjort hverken snekkerarbeid eller muring. De tilraner seg likevel en andel av andre menneskers innsats. Per og Pål har rett til å beskytte seg mot disse pøblene.

Den reflekterte leser skjønner selvsagt poenget med historien. Per og Pål er vanlige arbeidere som skaper verdier. Jens og hans kumpaner er kriminelle politikere som stjeler deres under dekke av navnet "skatt". Svart arbeid er er vanlige arbeideres selvforsvar i en tid da man ikke kan behandle politiske kriminelle på linje med private kriminelle.

Denne siden er viet til bekjempelsen av statlig, organisert kriminalitet. Vi håper å kunne gi mennesker både ideologisk argumentasjon mot skatt og praktiske tips for å gjemme seg og sitt fra de kriminelle landeveisrøverne.

svartarbeid.no